Aktuelt

11. januar 2019:

Corner 2019 på Sophienholm åbner med fernisering lørdag den 19. januar 2019 kl. 11-17. I år deltager jeg med 7 tegninger, blyant på papir. De er ikke fra det samme år: jeg har valgt at vise, at der måske er en sammenhæng mellem forskelligartede livssituationer og formen i min måde at gribe tegningen an på. De tidligste selvportrætter er fra tiden på Kunstakademiets billedhuggerskole, hos professor Erling Frederiksen. Det seneste selvportræt er fra sommeren 2018.

På Corner udstiller adskillige kunstnere, ældre såvel som yngre, og med forskelligartet billedkunstnerisk udtryk. Der er engelske kunstnere med, Celia Paul og Cathie Pilkington - og kinesiske, både gæster og Cornermedlemmet Tong Wang. Og så udstiller den franske maler Daniel Enkaoua.

Læs mere om mine tanker om min ophængning i år i Corner kataloget eller på hjemmesiden her, under Tekst af Lene Rasmussen. Og læs mere om Corner på Corner.dk og på Sophienholm.dk

24. december 2018:

Kunstnernes Statsunderstøttede Croquisskole eksisterede fra 1918 til 1994. Kvindelige Kunstneres Samfunds arkiv viser i anledning af 100 året for stiftelsen ny viden om skolen og personkredsen om den. Arkivudvalget, som består af billedkunstnerne Pylle Søndergaard, Eva Nedergaard og mig, har indsamlet fondsmidler fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, BKFO og 15. juni Fonden til digitalisering af Croquisskolens arkivalier, og til formidling i form af to netartikler. De er skrevet af kunsthistorikerne og forskerne Hanne Abildgaard og Sofie Olesdatter Bastiansen, og de kan læses på Kvindelige Kunstneres Samfunds hjemmeside kks-kunst.dk/arkivet  

Syv kunstnerorganisationer gik dengang sammen om en henvendelse til Undervisningsministeriet - og fra 1919 kom Croquisskolen på Finansloven. Som en gestus for den store indsats, Kvindelige Kunstneres Samfund havde gjort med at samle kunstnerorganisationerne m.m, blev det besluttet, at lederen af Croquisskolen altid skulle være en kvinde, medlem af KKS.

Det er to fremragende artikler, Hanne Abildgaard og Sofie Olesdatter Bastiansen har skrevet om et vigtigt stykke dansk kultur- og kunsthistorie, som næsten er glemt.

7. oktober 2018:

Corner 2019 åbner med fernisering på Sophienholm lørdag den 19. januar 2019. Men allerede nu er arbejdsfortegnelsen og fotografier afsendt til brug ved katalogfremstilling. Således er forberedelserne til en udstilling mange, ud over selve arbejdet med værkerne. Hold øje med Corners hjemmeside www.corner.dk 

27. juli 2018: 

Sommerudstillingen i Skagen Kunsthal 2018, som maleren og grafikeren Gorm Spaabæk står bag, rummer værker af fx Thorvald Bindesbøll, Anton Laier, Vibeke Mencke Nielsen og Bjørn Nørgaard - og i Pinakoteket vises samlingen af 500 værker af over 200 kunstnere af vidt forskellig karakter og med bredt spændende udtryksformer. Blandt andet ses her to af mine tegninger, et selvportræt og en tegning fra Sveaborg i Finland. Læs mere på Gorm Spaabæks hjemmeside, under formidling. 

13. januar 2018: 

"Streger - tegnekunst før og nu" er titlen på udstillingen i Kunstetagerne, St. Torv, 9500 Hobro. Her vises tegnekunst af Ulrik Stenshøj, Ole Lejbach, Anne Skole Overgaard, claus ejnar, Lisbeth Eugenie Christensen og mig. Desuden vises tegninger fra en privat samling med værker af fx J. L. Lund, Vilhelm Marstrand, J. A. Jerichau, Viggo Johansen samt Frants Henningsen og Erik Henningsen. Hobro Kunstsamling rummer værker af Hans Henrik Lerfeldt, som også vises. Udstillingen er kurateret af den nyansatte leder, kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro. Den kan beses fra 13. januar 2018 til 21. april 2018.

1. september 2017:

TrapDanmark, 6. udgave bind 4, om Jammerbugt, Thisted og Jammerbugt Kommuner er netop udkommet. Et grundigt, billedrigt værk, hvor egnenes natur og landskaber, byer, historie, kultur, samfunds- og erhvervsliv OG billedkunst gennemgås sagligt og bredt i sammenhængen. Det er derfor en glæde for mig, at min granitudsmykning i Saltum "Alfreds Plov", 1986, omtales i et afsnit. Den er skabt for Lejerbo, håndhugget i Vångagranit og Blå Rønnegranit samt en natursten og tilblevet i samarbejde med Brønderslev Sten- og Billedhuggeri. Ligeledes nævnes i bind 4 min bronzeudsmykning "Mennesket", 1992, i Brønderslev.  

Kulturmødet på Mors 2017: 

Den 24. august - den 26. august 2017 forløber Kulturmødet på Mors. Kunstnersammenslutningen Corner er i år inviteret og deltager med en udstillingsport, en kunstens triumfbue, i en rundkørsel: et alternativt udstillingsrum. Corner er fællesskabet for kunstnere, og mange af medlemmerne deltager med billeder til porten. Jeg deltager med to billeder. Motivet for begge malerier udspringer af oplevelserne ved mange års arbejde med det historiske arkiv for foreningen Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS-arkivet. Det var en fantastisk oplevelse at åbne de gamle håndskrevne protokoller - ud fra siderne sprang de tidlige tiders fremlæggelser af møder mellem kunstnerne, tanker om strategier og fællesskaber. På det ene maleri folder en protokol sig ud; på det andet danser protokollerne gennem billedrummet. - Porten indvies torsdag den 24. august kl. 17 - 17.30 i Rundkørslen - og læs nærmere om hele kulturmødets indhold på hjemmesiden for Kulturmødet 2017.

Egnssamlingen, Saltum:

Den 13. maj 2017 kl. 10 åbner en billedkunstudstilling på Egnssamlingen, Lokalhistorisk Arkiv og Museum, Fårupvej 3, 9493 Saltum. Her vises et udvalg af mine portrætter i gips samt mindre skulpturer i gips og bronze, sammen med linoleumssnit og tegninger. I portrætterne har jeg arbejdet med levet liv som form: det er nogle af de mennesker, jeg har mødt i tilværelsen, og som betyder meget for mig. Selma Jørgensen, Jørgen Jørgensen og Anders Skjødsholm har desuden alle på een eller anden måde haft med egnen omkring Saltum og Løkken og med Egnssamlingen at gøre. Linoleumssnittene rummer også portrætter - her er det mennesker i Saltum i deres stue: Carl og Stinne Michelsen, og Simon Holm. Bronzeskulpturen "Intercity København - Brønderslev" har udspring i en rejse med toget; før i tiden sad man tre passagerer over for hinanden i mange timer i togkupeerne og kunne iagttage hinanden (= ens modeller) i roligt tempo. Før eller senere faldt de fleste i søvn - det var før smartphonenes indtog... Så var det om at få tegnet lidt... eller blot indprentet sig form og rum.

- De mindre skulpturer på udstillingen har også deres historier. En gipsskulptur har min mand Hugo som model: "Plantemanden" - og en anden, et relief, er en illustration til H. C. Andersens mesterværk: "Lykkens Kalosker". En tredje skulptur "Katrine" er et helportræt i statuetteformat af een af vores gode naboer.

Udstillingen har retrospektiv karakter, og den åbner samme dag som to andre udstillinger i Egnssamlingens regi: "150 strikkede kjoler" (fantastisk!) og en 1950er udstilling i "Marys Hus" (også fantastisk!). Det hele foregår samtidig med "Saltum Ulddage" arrangementerne.

Udstillingen forløber til den 22. december 2017. Læs nærmere på Egnssamlingen.dk

"Postmesterens kusine - maleren Christiane Brix Klitgaard-May (1876-1954)" er min artikel gengivet i årsskriftet "Egnssamlingen 2017". Udgangspunktet for artiklen var en oplevelse af en fornem studietegning af een af eleverne på Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster: Christiane Brix Klitgaard. I 2004 så jeg udstillingen af historiske elevtegninger efter gipsafstøbninger af antikke skulpturer fra samlingen af tegninger i Danmarks Kunstbibliotek, og her var een af de bedste tegninger så absolut dén, Christiane havde arbejdet med. At finde frem til, hvordan det senere er gået denne kunstner, og hvorfra hun egentlig stammede, gik jeg i gang med - som et detektivarbejde, og artiklen i årsskriftet, som netop er udkommet, fortæller om vejen med denne efterforskning. 

Årsskriftet kan købes i Egnssamlingen, Fårupvej 3, 9493 Saltum.

Egnssamlingen i Saltum har inviteret mig til at udstille portrætter i gips sammen med den samling af mine linoleumssnit og mindre skulpturer, der i forvejen findes på det lokalhistoriske museum. Udstillingen vil forløbe fra starten af "Saltum Ulddage" i Store Bededagsferien midt i maj måned 2017.  

Corner 2017 rummer fine visninger af gruppens medlemmer og gæster. Mine tegninger er ophængt på mezzaninen på Sophienholm, sammen med malerne Merete Hansen og Elisa Jensen samt billedhuggeren Hanne Varming. Det er blevet et smukt og kontemplativt rum! Min store tegning med iagttagelsen af Helligåndskirken fra Kvindernes Bygning hænger i fint lys og centralt; jeg kunne ikke ønske det bedre. Corner vises på Sophienholm til og med søndag den 19. februar 2017.

Indtil nytår 2016: Forberedelse til deltagelse i udstillingen CORNER 2017. Udstillingen finder sted den 20. januar - 19. februar 2017 på Sophienholm.

19. –29. november 2015: "Ellen", Svends Bibliotek/Kunstnerhuset/Classensgade 7D/2100 Kbh Ø. Udstilling med modeltegninger og malerier fra Kunstakademiet og private atelierer med modellen Ellen Roussel. Deltager med en tegnet modelstudie fra ca. 1973 sammen med bl.a. Anna Klindt Sørensen, Doris Bloom, Geert Daae Funder, Elsa Nielsen, Gerda Thune Andersen, Gorm Spaabæk, Natalie Megard, Nina Maria Kleivan, Peter Holck, Svend Danielsen og Søren Ankarfeldt. Samt Vilhelm Lundstrøm.

August 2015: Vrå Udstillingen, Kunstbygningen i Vrå. Deltager med een stor tegning, blyant på papir.
 
3. marts 2015: Modtaget et af årets hæderslegater fra Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsens Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år.
Sammen med billedkunstnere Agneta Werner, Birgitte Thorlacius og Cathrine Raben Davidsen fik jeg overdraget hæderslegatet ved en festligholdelse i Charlottenborgs kuppelsal.
Læs Kit Kjærbyes motivering under Tekster om Lene Rasmussen.

 

 

 


Indtil sommer 2015: Det historiske arkiv for Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) er blevet manuelt kronologisk registreret 2009-2013. I 2014 har mange af forfatterne til KKS-antologien ”100 års øjeblikke – Kvindelige Kunstneres Samfund” researchet i arkivet for dokumentation til deres artikler.

Bogen, som udkom 2. oktober 2014, fik fine anmeldelser. Kunsthistoriestuderende Sofie Olesdatter Bastiansen har i årets løb skrevet speciale om arkivet. Efter at samtlige håndskrevne protokoller er blevet scannet, er det nu dokumenter, breve, bilag og fotografier, der skal scannes som indholdet i den kommende webbaserede database.

Arbejdet for mig er at udvælge fra den første registrant i samarbejde med KKS-arkivudvalget og kunsthistorikere de næste 3.500 arkivalier – et yderst interessant stykke arbejde… indsigtsfuldt i kunstnerhistorie, kunsthistorie og kulturhistorie.