Legater og priser


2015  Hæderslegat fra Anne Marie Telmanyis født Carl Nielsens Fond

2013  Statens Kunstfond, arbejdslegat

2013  Malerinde M.A. Eva Andersens Legat

2012  Statens Kunstfond, arbejdslegat

2009  Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsen´s Fond, studielegat 

2007  Statens Kunstfond, arbejdslegat

2005  Henry Heerups Legat

2004  Højesteretssagfører C.L. Davids legat til minde om Billedhuggeren

          Agnes Lunn

2003  Billedhugger Eduard Eggeling og Hustrus Fond for danske Billedhuggere

2003  Agnes Schülein Westmans Rejselegat

2000  Billedhuggeren Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs

          Legat

2000  Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond, studielegat

1993  Ole Haslunds Kunstnerfond

1993  Vinder Akademiets Guldmedaljekonkurrence "Paradishaven"

1989  Ebba Celinders Legat

1988  Billedhuggeren Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs

          Legat

1985  Gerhard Henning Legat

1980  Astrid Noacks Legat 

1979 C.O. Carlsons Præmie.

1979 Marie Månssons Legat

1978  De Bielkeske Legater

1975  Rundskuelegatet