Litteratur/omtale

2014: "Billedkunstneren", nr. 3 - september: "De løfter kvindelige kunstneres historie ud af glemslen", artikel af Miriam Katz, BKF, om arbejdet for Pylle Søndergaard og Lene Rasmussen med KKS jubilæumsbogen "100 års øjeblikke - Kvindelige Kunstneres Samfund".

2012  Nordjyske Stiftstidende, KULTUR, den 1. marts 2012: "Med inspirationskilden i baghaven", artikel af journalist Dorrit Gap Jensen, og tryk: "Strandrum, Saltum" - som led i Nordjyske-serien "Kunst i avisen". Desuden motivering af valget som kunstner i serien af maleren Gorm Spaabæk.

2010  Kunstmagasinet Janus, nr. 4 - december 2010: Artikel: "Lene Rasmussen   Iagttagelse og eftertanke", ved kunsthistorikeren, udstillingsleder Anne Lie Stokbro. Janus Bygningen, Tistrup.

2010  Videointerview i serien "Vrå Udstillingens Kvindelige Kunstnere": " Billedhugger og tegner Lene Rasmussen."  Ved kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro og billedkunstneren Kirsten Dufour. Kunstbygningen i Vrå.

2008  "Billedhuggerskolen i Frederiksholms Kanal". (Kort udsnit af mine erindringer om professor Erling Frederiksens undervisning samt mine fotografier af ateliererne,  i afsnit ved kunsthistorikeren, museumsinspektør Hanne Abildgaard). Slots- og Ejendomsstyrelsen - Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler 2008.

2005  Katalog: "Lene Rasmussen - Nanna Hertoft", tekst ved kunsthistorikeren, udstillingsleder Anne Lie Stokbro. Kunstbygningen i Vrå.

2004  "Kunstakademiet 1754 - 2004", bd. 3. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster & Arkitektens Forlag.

2002  "- der skal ikke være noget storagtigt over det!" Om Vrå Udstillingen, i anledning af jubilæet.  Forfatteren Hans Arne Hansen. Redaktion sammen med Anders Engelund og Jørn Munk Hansen. Vrå Udstillingens Forlag.

1997  "Skulptur i det fri i Aalborg". Tekst ved forfatteren og kunstkritikeren H. P. Jensen. Aalborg Kommunes Forlag.

1996  "Danske Kunstnersammenslutninger". Tekst ved maleren og forfatteren Kjeld Heltoft samt kunsthistorikeren Marianne Barbusse. Gyldendals Forlag.

1996  "Selvportrætter". Katalog. En udstilling på Aalborg Universitetscenter, AAU, redaktion Kersti Zetterholm. Kunstforeningen Skråningen.

1993-2000  Weilbachs Kunstnerleksiskon. Tekst ved kunsthistorikeren Rigmor Lovring.

1987  Katalog, Hørsholm Kunstforening. Tekst ved viceskoleinspektør Poul Maegaard.

1985  Kunstnerleksikon, AOF´s Forlag.

1984  Katalog, Skive Museum. Tekst ved forfatteren Eske K. Mathiesen. 

Tekster af Lene Rasmussen:

2010  Motivering af hæderslegat fra Anna Klindt Sørensens Fond til billedkunstneren Kirsten Dufour, trykt i "Billedkunst", nr. 3 marts 2010.

2008  Motivering af hæderslegat fra Anna Klindt Sørensens Fond til maleren Elisabeth Bergsøe, trykt i "Billedkunst", nr. 1 april 2008.

1994  "Om maleren Axel P. Jensen", artikel i årsskrift for Egnssamlingen, lokalhistorisk arkiv og musem for Sydvestvendsyssel.